LATO 2012LIPIEC 2011STRYJÓWKA 2009V wyjazd 2007IV wyjazd 2006III wyjazd 2005II wyjazd 2005I wyjazd 2004GALERIANASZA GALERIANAPISALI O NASKRESOWIACYKLASZTORSTRONA SZKOŁYLINKIMULTIMEDIAMAPYDAWNY ZBARAŻVARIANagrobek DanusiŻywi wyjechali... STRONA GŁÓWNAFUNDACJA LONGINUSHISTORIA CMENTARZAKSIĘGA GOŚCIKRESYKONTAKT
 

"Nasze podróże po Kresach"

 

Cmentarze w Maksymówce, Kujdańcach, Romanowym Siole, Kretowcach, Zarudziu

Kretowce

Kretowce

Kretowce

Zbaraż - dziedziniec zamkowy

Krzemieniec - przed muzeum J. Słowackiego

Wiśniowiec

Romanowe Sioło

Zarudzie

Złoczów

Maksymówka

MAksymówka

 

W dniach od 3 do 10 VII 2011r. po raz kolejny przebywaliśmy w ramach działań Fundacji Longinus na ziemi zbaraskiej. Tym razem w wyjeździe brało udział także dwóch uczniów z klas technikum geodezyjnego Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie Bartosz Dubiel Jakub Kruk. Nie przez przypadek akurat oni. Wybrani zostali w konkretnym celu. Mieli bowiem za zadanie na bieżąco sporządzać mapy geodezyjne inwentaryzowanych przez nas cmentarzy wiejskich z dawnego powiatu zbaraskiego, co w przyszłości stanowić będzie część składową pozycji książkowej poświęconej polskim cmentarzom na Kresach. Zakres naszych działań podjętych wraz z uczniami to nie tylko praca  w terenie na wybranych, wcześniej wytypowanych nekropoliach. To także chęć przekazania młodym ludziom historii polskich Kresów również przez pryzmat żyjących tam kiedyś ludzi. To spotkania z historią poprzez zwiedzanie ważnych dla Polaków miejsc – Krzemieńca, Zbaraża, Wiśniowca, Toków, to udział w mszy św. w kościele polskim w Złoczowie i Zbarażu. Trzon naszego pobytu stanowiła jednak praca przy inwentaryzacji i pomiarach geodezyjnych na wiejskich cmentarzach. Pokłosiem naszych prac stało się opracowanie następujących cmentarzy z 9 gmin dawnego powiatu zbaraskiego:

- z gminy Maksymówka: cmentarz polski w Maksymówce 75 grobów, cmentarz polski w Kujdańcach 21 grobów, Romanowe Sioło na cmentarzu 8 grobów z inskrypcjami pisanymi w alfabecie łacińskim,

- z gminy Łubianki Wyższe: cmentarz w Kretowcach (część polska) 33 groby,

- z gminy Czernichowce: cmentarz w Zarudziu (część polska) 38 grobów,

- z gminy Kapuścińce – cmentarz ukraiński w Sieniawie – 1 grób,

- z gminy Załuże - cmentarz ukraiński w Załużu – 1 grób.

Przeprowadziliśmy również rekonesans w Czaharach Zbaraskich sprawdzając ukraiński cmentarz, na którym nie było jednak polskich grobów.

Uczniowie wykonali pomiary geodezyjne na cmentarzach w Maksymówce, Kretowcach i Zarudziu.

Założone wcześniej cele zrealizowaliśmy w pełni. Pogoda dopisała, a chęci do pracy niosły nas pozwalając zapominać o chwilowych trudnościach i zmęczeniu. Myślę, że dla wszystkich będzie to niezapomniana przygoda. Po latach Kuba i Bartek uświadomią sobie, że brali udział w ważnym przedsięwzięciu, że sami tworzyli historię będąc sami jej żywym przykładem.  W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu.

 
 

Stroną administruje Fundacja Longinus